top of page
Kapak Ceyda Pirali.jpg

‘KARMA’

Bu albüm, insan ömrünün olabilecek en olgun ve üretken bir döneminde, söylenmesi gerekenlerin, artık söylendiği bir sözdür belki de…

Yaşananların, artık sözcüklerin yetemediği yerde imdadımıza koşan müziği, büyük bir ustalıkla kullanabilmek, sadece müzisyenliği değil, sanatçılığı gerektirir. Karma, bu anlamda bir sanat eseridir. Felsefi anlamının yanı sıra, birçok deneyimin de bir karmasıdır.

Öyle ki, bazı parçalar, gerek özel hayatta yaşanılmış özel duygulara gerekse de hepimizde travmaya yol açmış olaylarla yaşanan toplu kayıplara, nazikçe bırakılan bir çelenk adeta…

‘KARMA’

This album is maybe a word that what have to be said is said at a period of time when a person is at the most mature and productive stage of her life…

Using the music professionally which runs for help where experiences and words are not enough requires not only being a musician but also being an artist. Karma, in this sense, is an artwork. Besides its philosophical meaning it’s the composition of many life and musical experiences.

So that, some songs are like leaving a wreath either on the private feelings in our private lives or incidents resulted with mass losses which traumatized us…

  • YouTube
  • SoundCloud
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page